• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om læretid i Europa

Søknad

Det er nå mulig å søke om utplassering våren 2024 (januar til april). Husk at du må avklare med lærebedriften din og opplæringskontoret at du kan reise i tilfelle det skal avholdes obligatoriske kurs.

Søknadsfrist 1. oktober

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til et fysisk intervju i uke 42/43. De som blir kalt inn og gjennomfører intervjuet, må bekrefte at de fortsatt ønsker å delta ved å sende inn CV og en videopresentasjon på engelsk av seg selv.


Læretid i Europa er et gratistilbud og er finansiert gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus.

  • Utgifter til bolig, reise, språkkurs, forsikring og organisering blir dekket under oppholdet i utlandet.
  • Lærlingene får et stipend i starten av oppholdet som skal dekke mat og lokal transport. Stipendbeløpet varierer fra land til land.
  • Du må avklare med lærebedriften din og opplæringskontoret i Norge om du kan søke om læretid i Europa.
  • Viken fylkeskommune dekker ikke eventuelle utgifter i Norge, som for eksempel bolig.
  • Den norske bedriften er ikke forpliktet til å betale lønn under oppholdet.

OBS: Vær oppmerksom på at de fleste lærlingene ikke får lønn under oppholdet. Du får heller ikke lønn fra bedriften i vertslandet.

Besøk oss på facebook


Om søker
/
Bruk gjerne personlig epost, ikke jobb epost. Husk at du evt. vil få invitasjon til intervju via oppgitt epostadressse.

For deg som har oppholdstillatelse i Norge, du er ansvarlig for å sjekke med UDI om hvordan et utenlandsopphold vil påvirke din søknad om statsborgerskap.

Om opplæringen din
Ved avreise må du ha gjennomført minst 6 måneder av læretiden din.

På grunn av gjennomføring av fag-/svenneprøven, er det viktig at sluttdatoen ikke kolliderer med oppholdet.


/
/
Navn Etternavn
Stillingstittel

Kontakt info for faglig leder

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader