• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilmeldingsskjema - fortrinnsrett til videregående opplæring

Om avgivende skole

Kommunen skal innen 1. oktober hvert år, på bakgrunn av samtykke fra søkeren, melde fra til fylkeskommunen om elever på 10. årstrinn som ønsker å søke videregående skole med fortrinnsrett, og som fullfører grunnskolen det aktuelle skoleåret.

Søkere med større fysiske tilretteleggingsbehov som krever bygningsmessige tilpasninger skal også tilmeldes til 1 oktober.

Fortrinnsretten er hjemlet i:

  • Forskrift til opplæringslova § 6-15 (Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram)
  • Forskrift til opplæringslova § 6-17 (Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne)
  • Forskrift til opplæringslova § 6-18 ( Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på tegnspråk)


Informasjon om avgivende skole
Kontaktperson avgivende skole
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader