• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg - 2023

Innledning

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken 2023
Viken fylkeskommune inviterer med dette til å søke midler til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg.
Det kan søkes om støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak samt sikringsarbeid.  Tilskuddet er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av krav til istandsetting og materialbruk etter antikvariske prinsipper, og egenandel er derfor påkrevd.
 
Ordinært vedlikeholdsarbeid, elektriske installasjoner og standardheving faller utenfor ordningen.
Det gis normalt ikke tilskudd til bygningens interiør. Ren kopiering av kulturminner eller flytting av hus faller utenfor ordningen.  

Private eiere og brukere, som enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameier, og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Om eiendommen
/
F.eks: "10/8"
For eks: "Aremark kommune"
Eiers navn
Søkers navn (hvis annen enn eier)
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader